R-Företagen

rf-gruppbildUtifrån vår unika historia föddes en stark vision att medverka till större medvetenhet av etiskt förhållningssätt och bidra till en långsiktig och god företags- och samhällsutveckling. En viktig uppgift i vår mission är att lokalisera alla dessa företag och organisationer som framstår som goda exempel och föredömen i vårt samhälle.

Dessa som målmedvetet och långsiktigt bygger en kultur som vilar på goda värderingar och som skapar både värme och tillit för alla inblandade är värda att både bekräfta och uppmärksammas genom att utfärda en R-licens. Ett företag och organisation som beviljats en R-licens kan varmt rekommenderas.

Om R-licensen

  • En R-licens kommunicerar gott ledarskap och god företagskultur. 
  • Validerad forskning visar på att värdestyrda företag och organisationer är mer lönsamma.
  •  Ett företags R-licens syftar till att trygga beslutsunderlag för kunden.
  •  Att använda sin R-licens vid en offertförfrågan ökar möjligheterna till positiva affärsavslut.
  •  R-licensen ökar konkurrenskraften för seriösa företag och organisationer.
  •  R-licensen skapar påverkan inom näringslivet för ett sundare affärsklimat.
  •  R-licensens syfte är att skilja agnarna från vetet och på så sätt vara en hjälp att hitta en pålitlig affärspartner.
  •  Företag med ett CSR-engagemang stärker sitt eget varumärke med R-licensen som etisk kommunikation.

[Webbplats R-Företagen]