Bluerange Sweden AB

bluerange_communicationDet fokuseras ofta på att det är människan som ska förstå IT. Vi tycker att det är IT:n som ska förstå människan. Därför levererar vi lösningar med människan i fokus...

Bluerange Sweden AB med dotterbolag är ett etablerat och välkänt varumärke och vi har idag över 2 000 återkommande kunder. Våra kunder återfinns idag främst i segmentet små och medelstora företag, men vi arbetar även med större organisationer. Vi erbjuder vår mångåriga erfarenhet i kombination med våra specialistkunskaper och tjänster inom tre huvudområden – Digital kommunikation, IT-infrastruktur samt Informationshantering där…

 Digital kommunikation handlar om att på ett effektivt med ändå attraktivt sätt förmedla kundens erbjudande och värderingar för att därigenom nå uppsatta verksamhetsmål som t ex ökad lönsamhet, expansion, nyetablering mm…

 IT-Infrastruktur handlar dels om att effektuera delar av lösningar framtagna inom ovan två angivna områden och dels om att designa, implementera samt tillhandahålla drift, övervakning och underhåll av teknisk infrastruktur enligt vårt väl beprövade koncept – One-Desktop-Anywhere…

 Informationshantering handlar om att effektivisera och säkerställa företagets interna informationsflöde samtidigt som det för användarna skall bli lättare att från olika plattformar, var som helst, när som helst och hur som helst nå önskad information…

Vår vision är att hjälpa organisationer att bli framgångsrika genom att underlätta människans användande av informationsteknologi.

[Webbplats Bluerange Sweden AB]