3 Step IT

3_step_it_in_brief3 Step IT är ett tjänsteföretag inom IT-branschen som har specialiserat sig på att hantera finansiering, administration och utbyte av IT-utrustning. En unik affärsstrategi som förändrar hur organisationer och företag anskaffar IT-utrustning. 3 Step IT erbjuder kunderna en transparent, kostnadseffektiv och hållbar process för hanteringen av IT-utrustningens livscykel.

Vårt omfattande tjänsteutbud riktar sig till företag och andra organisationer med behov att hantera livscykeln för sin IT-plattform. Vi hjälper företag att hantera finansiering, administration och återtag av IT-utrustning på ett transparent, kostnadseffektivt och hållbart sätt. De tjänster vi erbjuder är avsedda för såväl mindre, mellanstora som stora företag och andra organisationer med behov av stödtjänster för att minska såväl kostnader som administration. Vårt unika koncept togs ursprungligen fram för hantering av IT-utrustning, men lämpar sig lika väl för hantering av andra typer av teknisk utrustning.

Vi är också den största återförsäljaren av rekonditionerade datorer och mobila enheter i de nordiska länderna. Vi hittar nya ägare till begagnad utrustning som annars skulle ha återvunnits eller, i värsta fall, bara kastats bort. Vi utför en säker radering av all data på utrustningen vid våra rekonditioneringscenter i Finland och Sverige. Därefter rengör vi utrustningen och testar den innan vi säljer den vidare.

Tack vare dessa center kan vi förlänga livslängden för IT-utrustning och minimera avfallsmängden som skapas. Vi rekonditionerar och säljer vidare 95 procent av den utrustning som återlämnas till oss, och endast 5 procent skickas till återvinning. Eftersom vi hanterar stora utrustningsvolymer och använder mycket effektiva processer kan vi erbjuda våra kunder den här tjänsten till ett mycket fördelaktigt pris. Kunderna kan vara säkra på att deras känsliga data har raderats på rätt sätt från all återlämnad utrustning innan utrustningen säljs vidare eller skrotas.

Utanför de nordiska länderna samarbetar vi med noga utvalda lokala rekonditioneringspartners.

År 2001 började vi aktivt expandera vår tjänsteverksamhet, först till Sverige och Estland, och sedan till fler länder. För närvarande har vi dotterbolag i 14 länder runt om i världen: Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hongkong, Lettland, Litauen, Malaysia, Norge, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sverige och USA

[Webbplats 3 Step IT]